Άλλες χρήσεις

 • Αποστείρωση σκευών
 • Ψύξη γευμάτων & ποτών σε αεροπλάνα-τρένα
 • Ψύξη κατά τις διαδικασίες άλεσης
 • Ψύξη του κρέατος κατά τη κατεργασία του
 •  Cooling επεξεργαστών: Overclocking
 • Μεταφορά φαρμάκων, αίματος, βιολογικών ουσιών
 • Βιομηχανία Πετρελαίου
 • Διόρθωση βαθουλωμάτων σε λαμαρίνες/αυτοκίνητα
 • Camping, ψάρεμα, κυνήγι (για να διατηρούνται τα αλιεύματα, θηράματα και για να είναι δροσερά ή παγωμένα τα νερά, τα αναψυκτικά, οι μπύρες, τα τρόφιμά μας)
 • Εξολόθρευση κοριών (ακόμη και μέσα στις φωλιές τους)
 • Σημάδεμα ζώων
 • Απομάκρυνση κουνουπιών