Επεξεργασία τροφίμων

Ο Ξηρός πάγος βρίσκει πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων αλλά και άλλων προϊόντων.

Με βασικά του πλεονεκτήματα την ισχυρή ψυκτική του δράση αλλά και το ότι δεν αφήνει υπολείμματα κατά την εξάχνωση του δίνει λύσεις σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας αρκετών προϊόντων.

Οι πιο βασικές κατηγορίες είναι:

Αρτοποιία
Ο τομέας της αρτοποιίας ενσωματώνει τον ξηρό πάγο στις διαδικασίες ανάμειξης για διάφορους λόγους: για επιβράδυνση του φουσκώματος μαγιάς, έλεγχο της θερμοκρασίας της ζύμης και αποτροπή ανάπτυξης βακτηριδίων. Χάρη σε ορισμένα χαρακτηριστικά του– βακτηριοστατικός, κατάλληλος για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ελεύθερος υπολειμμάτων/νερού, ο ξηρός πάγος είναι ιδανική προσθήκη σε οποιαδήποτε διαδικασία παρασκευής τροφίμων.

Επεξεργασία Κρεάτων
Οι μονάδες επεξεργασίας κρεάτων χρησιμοποιούν τον ξηρό πάγο (ή το υγρό CO2) για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία των κρεάτων χαμηλή και για να μειώσουν τις αλλοιώσεις – ο ξηρός πάγος έχει διαπιστωθεί ότι διατηρεί τη φρεσκάδα, το χρώμα και τη γεύση.

Επεξεργασία Αλλαντικών
Στην παρασκευή αλλαντικών, ο ξηρός πάγος εξυπηρετεί δύο σκοπούς στο στάδιο της επεξεργασίας:

  • καθυστερεί την ανάπτυξη βακτηριδίων και
  • διατηρεί τα αλλαντικά κρύα καθώς τρίβεται

Κατασκευή σύνθετων υλικών
Ο ξηρός πάγος χρησιμοποιείται στην κατασκευή σύνθετων υλικών για να διατηρεί τα στοιχεία κρύα και ελατά. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές αεροσκαφών χρησιμοποιούν ύφασμα από ανθρακόνημα για την κατασκευή σύνθετων κατασκευών. Για να αποτραπεί η σκλήρυνση, το ύφασμα ανθρακονήματος πρέπει να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλή και σταθερή θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής. Αυτό εξασφαλίζεται με τον ξηρό πάγο.