Παρασκευή και χειρισμός

Παρασκευή ξηρού πάγου

Δεξαμενή LCO2:
Οριζόντια ή κατακόρυφη δεξαμενή αποθήκευσης (30 έως 60 τόνων) εγκατεστημένη κοντά στη μονάδα παραγωγής, αλλά έξω από το χώρο παραγωγής

Γραμμές μόνωσης, φίλτρο LCO2 και ρυθμιστές πίεσης:
Μια γραμμή χαλκού τύπου “K”, διαβαθμισμένη στα 600 psi (40 bar) και περιτυλιγμένη σε 2″ έως 4″ μόνωσης συνδέει τη δεξαμενή αποθήκευσης με τη μονάδα παραγωγής

Έγχυση:
Το LCO2 εγχέεται σε θαλάμους στο εσωτερικό των μηχανών παραγωγής. Δημιουργείται πίεση και το LCO2 διογκώνεται. Τροφοδοτούνται περίπου 2,3 έως 2,5 λίβρες υγρού CO2 για την παραγωγή 1 lb ξηρού πάγου

Μονάδα παραγωγής (πελετομηχανή, πιεστήριο, αναμορφωτής):
Στη συνέχεια το χιόνι CO2 συμπιέζεται, εξωθείται ή αναπλάθεται σε συγκεκριμένο σχήμα (τρίμμα, βώλος, πλάκα ή μπλοκ) σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη

Απαγωγή/ανάκτηση αέριου CO2:
Το διαφυγόν αέριο CO2 μπορεί να εξαεριστεί εκτός του χώρου παραγωγής ή να ανακτηθεί, να συμπιεστεί και να υγροποιηθεί ξανά σε LCO2.

Χειρισμός ξηρού πάγου

• Ο ξηρός πάγος είναι πάρα πολύ κρύος και αποφεύγετε να τον αγγίζετε με γυμνά χέρια (μπορεί να προκαλέσει ελαφρά κρυοπαγήματα)
• Φοράτε γάντια ή χρησιμοποιήστε μια πετσέτα κατά το χειρισμό ξηρού πάγου για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση του δέρματός σας
• Στις Ho.Re.Ca επιχειρήσεις προτείνεται ο χειρισμός του ξηρού πάγου να γίνεται με bartending scoop (σέσουλα) ή λαβίδα

Αποθήκευση ξηρού πάγου

• Αποθηκεύετε τον ξηρό πάγο στα ειδικά μονωμένα δοχεία που σας παρέχουμε, για να ελαχιστοποιήσετε την εξάχνωση.
• Μην τον αποθηκεύετε σε χώρους χωρίς εξαερισμό. Ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται σε μεγάλες ποσότητες αέριου CO2, που εκτοπίζει το οξυγόνο και αυξάνει τον κίνδυνο ασφυξίας.
• Μην αποθηκεύετε τον ξηρό πάγο σε πλήρως αεροστεγές δοχείο. Το δοχείο μπορεί να εκραγεί λόγω της εξάχνωσης και της εξάπλωσης του CO2
• Μην τον αποθηκεύετε σε καταψύκτη – η χαμηλή θερμοκρασία του ξηρού πάγου μπορεί να απενεργοποιήσει το θερμοστάτη του καταψύκτη
Εξαερισμός
• Χρησιμοποιείτε τον ξηρό πάγο σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποτραπεί η συγκέντρωση CO2 σε υψηλά επίπεδα.

Εξαερισμός

• Χρησιμοποιείτε τον ξηρό πάγο σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποτραπεί η συγκέντρωση CO2 σε υψηλά επίπεδα.