Μορφές του ξηρού πάγου

Παρέχουμε ξηρό πάγο σε τρίμματα των 3 mm ("χιόνι") και των 16 mm (pellets), καθώς και σε μπλοκ.

To Διοξείδιο του Άνθρακα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ξηρού πάγου πού διανέμουμε, χρησιμοποιείται και ως συστατικό τροφίμων (food grade / κατάλληλος για χρήση σε τρόφιμα) δίνοντας την δυνατότητα στις Ho.Re.Ca επιχειρήσεις αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων να τον χρησιμοποιούν με ασφάλεια.