Οινοποιία

Η εταιρία μας συνεργάζεται με ορισμένους από τους κορυφαίους οινοπαραγωγούς της χώρας μας. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε και με μικρότερες μονάδες , συμβουλεύοντας και δίνοντας λύσεις σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, αλλά και οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με επιφανείς οινολόγους, μας δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζουμε τις ποσότητες του ξηρού πάγου που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της οινοπαραγωγής , αλλά και τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης του.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πιο αναλυτικά

Ο Ξηρός Πάγος χρησιμοποιείται σε διάφορα στάδια της οινοπαραγωγικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά τα οφέλη από τη χρήση ξηρού πάγου είναι τα εξής:

  • επιβραδύνεται ο αρχικός ρυθμός ζύμωσης
  • αποτρέπεται η ανάπτυξη βακτηριδίων
  • το αέριο CO2 εκτοπίζει το οξυγόνο που περιβάλλει τα σταφύλια, μειώνοντας τη φθορά από την οξείδωση και τον κίνδυνο αλλοίωσης λόγω οξυγόνου
  • δεν επηρεάζει και δεν συμβάλλει στα επίπεδα υγρασίας του κρασιού
  • συμβάλλει στην παραγωγή περισσότερο οργανοληπτικών κρασιών σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους ζύμωσης
  • βοηθά στην παραγωγή κρασιών με καλύτερη ποιότητα χρώματος, άρωμα, γεύση και υφή

Επιπλέον, ο ξηρός πάγος χρησιμοποιείται στη μεταφορά σταφυλιών από τους αμπελώνες , αποτρέποντας την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, την έναρξη της ζύμωσης ή την ταχεία ζύμωση. Όπως και στο στάδιο παραγωγής, ο ξηρός πάγος μειώνει την πιθανότητα αλλοίωσης λόγω οξείδωσης και διατηρεί την ποιότητα των σταφυλιών.

Τέλος, όσον αφορά τις δεξαμενές το αέριο CO2 που προκύπτει από την εξάχνωση του ξηρού πάγου, επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συσσωρεύεται στον πυθμένα των δεξαμενών δημιουργώντας ένα περιβάλλον που καταπολεμά τα βακτήρια που προέρχονται από τα σταφύλια, μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει η ελεγχόμενη ζύμωση.