Ειδικές Θερμομονωτικές Συσυκευασίες

Αποστολές Δειγμάτων - Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας με Ξηρό Πάγο & Ειδικές Συσκευασίες

Αποστολές Δειγμάτων - Προϊόντων
Ο ξηρός πάγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά όλων των προϊόντων που απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας τους, χρησιμοποιώντας μεταφορά ξηρού φορτίου.

Δείγματα – Προϊόντα σε θερμοκρασίες από:

  • -70°C – 0°C, Βαθιά κατάψυξη - κατάψυξη
  • 2°C – 8°C, Συντήρηση

Μπορούμε να στείλουμε:

  • Προϊόντα κατάψυξης έως 10 ημέρες
  • Προϊόντα συντήρησης έως 4 ημέρες

Κάνουμε την μελέτη για την αποστολή σας, υπολογίζοντας τον ξηρό πάγο με βάση την θερμοκρασία που θέλετε να διατηρηθούν τα προϊόντα σας.

Ειδικές Συσκευασίες
Διαθέτουμε ειδικές συσκευασίες για αεροπορικές αποστολές αλλά και αποστολές με ξηρό φορτίο, προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας .

Οι συσκευασίες μας έχουν το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ), με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση με τα απλά φελιζόλ (EPS).

Πλεονεκτήματα

  • Απόλυτος έλεγχος της θερμοκρασίας προϊόντος
  • Δεν χρειάζεται μηχανική ψύξη
  • Κόστος μεταφοράς ξηρού φορτίου μικρότερο σε σχέση με την μεταφορά με ψυγείο.
  • Η αδιάκοπη σταθερή θερμοκρασία αποκλείει την περίπτωση χαλασμένου προϊόντος