Τι είναι ο ξηρός πάγος

  • Ο ξηρός πάγος παράγεται συμπιέζοντας το CO2 ενώ αυτό βρίσκεται στην υγρή του μορφή.
  • Από το υγρό CO2 αφαιρείται η θερμότητα που παράγεται από τη συμπίεση, και έπειτα στερεοποιείται αφήνοντας το υγρό διοξείδιο του άνθρακα να εκτονωθεί γρήγορα.
  • Αυτή η εκτόνωση προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα μέρος από το CO2 να παγώνει σε μορφή χιονιού, το οποίο συμπιέζεται έπειτα είτε σε τρίμματα (pellets) είτε σε κομμάτια (slices ή blocks).
  •  Όταν το CO2 επιστρέφεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της εξάχνωσης, δεν παράγεται καμία νέα ποσότητα CO2 και άρα δεν συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αντ' αυτού, μόνο το αρχικό CO2 από το προϊόν απελευθερώνεται και επιστρέφεται στην ατμόσφαιρα ,και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ξηρός πάγος θεωρείται προϊόν με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και φιλικός προς το περιβάλλον.

Το διοξείδιο του άνθρακα (χημικός τύπος = CO2) είναι ένα φυσικό υποπροϊόν προερχόμενο από την αναπνοή, τη ζύμωση και άλλες βιομηχανικές διεργασίες, το οποίο υφίσταται ως άχρωμο, άοσμο και μη εύφλεκτο αέριο. Η πυκνότητά του στους 25°C είναι 1,98 kg/m3, είναι δηλαδή περίπου 1,65 φορά πυκνότερο από τον αέρα, το οποίο σημαίνει ότι αέριο CO2 εκτοπίζει το οξυγόνο στο περιβάλλον.

Ο Ξηρός πάγος είναι η στερεά μορφή του Διοξειδίου του Άνθρακα σε θερμοκρασία – 78.5 C. και είναι λευκός και αδιαφανής σε εμφάνιση. Ο χειρισμός και η αποθήκευση CO2, στη στερεή ή στην αέρια μορφή του, είναι σημαντικό να γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται ή αλλάζει απευθείας από στερεό σε αέριο, χωρίς υγρή φάση. Η ταχύτητα εξάχνωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το γέμισμα ενός δοχείου αποθήκευσης συστήματος, καθώς ο ξηρός πάγος γίνεται μικρότερος σε μέγεθος. Ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται κατά 3% έως 8% την ημέρα, ανάλογα με τις θερμικές ιδιότητες του δοχείου αποθήκευσης και την εξωτερική θερμοκρασία. Μία λίβρα ξηρού πάγου εξαχνώνεται σε 8,3 κυβικά πόδια αέριου διοξειδίου του άνθρακα.

Εικόνα μεταβολών του CO2 ανά φάση:

co2_phase_changes-min